Disclaimer

Het gebruik van CF-connect.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het bezoeken van een arts, specialist of enige andere dienst-, hulp- of zorgverlener, het aanschaffen van een hulpmiddel, geneesmiddel of enig ander product of dienst, als resultaat van op CF-connect.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Aansprakelijkheid
De NCFS zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desalniettemin aanvaardt de NCFS geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Je kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website, noch kan de NCFS verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door CF-connect.nl verstrekte informatie of door bezoekers geplaatste ervaringen.

Juistheid, bruikbaarheid en actualiteit van de informatie
De inhoud van CF-connect.nl bestaat voornamelijk uit persoonlijke ervaringen en tips, oftewel ervaringskennis van mensen met cystic fibrosis (CF) of hun naasten, over omgaan met CF. Deze ervaringskennis is niet op waarheid te toetsen of bewijsbaar, het gaat om hoe verschillende mensen omgaan met CF en om de bruikbaarheid van deze ervaringskennis voor de zoeker. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is. De NCFS is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving verouderde ervaringen te verwijderen. Mocht bepaalde informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de NCFS geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Hyperlinks naar derden
De NCFS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar, of waarvan, met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eigendom
De teksten, foto’s, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de NCFS, of aan personen/instanties die toestemming hebben verleend tot het gebruik ervan. Het is dan ook strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NCFS de informatie van deze website op te slaan (uitgezonderd de informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken en te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.